Naar nieuwsoverzicht
11 jul 2022

Kees van Velzen zwaait af als wethouder en Greenport voorzitter

Na 15 jaar voorzitterschap van de Greenport heeft Kees van Velzen afscheid genomen als wethouder en daarmee eindigt zijn voorzitterschap van de Greenport. In de regio Boskoop zijn afgelopen jaren grote stappen gezet. Kees van Velzen blikt terug.

 Image

In vijftien jaar voorzitterschap van de Greenport heeft Kees van Velzen veel zien veranderen in en rond de boomsierteelt in de regio Boskoop.

In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet. Veel boomkwekers wisten te moderniseren en de versnipperde belangenbehartiging kwam tot eenheid. De kleinste Greenport van Nederland groeide uit tot misschien wel de slagvaardigste, blikt de scheidend voorzitter terug.

“In een agenda van de Greenport uit 2007 zie je alleen issues rond wegen en bereikbaarheid. Nu zijn we met hele andere vraagstukken bezig. Nog steeds is infrastructuur van belang, maar er wordt ook veel energie gestoken in thema’s als versterking van het ondernemerschap, gezamenlijke promotie, de transformatie en modernisering van teeltgebieden en kennisontwikkeling.”

Lees het hele interview met Kees van Velzen terug in het jaarverslag op pagina 30 en 31.

 

Jaarverslag – GreenportBoskoop – 2021