Naar nieuwsoverzicht
18 feb 2021

Japanse kever (Popillia japonica)

De Japanse kever is een quarantaine organisme dat zich kan voeden op een groot aantal plantensoorten. Daardoor is de kever een groot risico voor handel en export van boomkwekerijgewassen.

 Image

De Japanse kever is een quarantaine organisme dat wordt gezien als een groot risico voor de handel en export van boomkwekerijgewassen. De kever komt vrijwel niet voor in Europa, maar is al wel gevestigd in het noorden van Italië.

De kevers kunnen zich voeden op een groot aantal plantensoorten. Eieren worden bij voorkeur afgezet in (vochtig) grasland. Schade kan vooral worden verwacht in gazons, golfbanen e.d. (vraatschade van larven aan de wortels van het gras), tuinen en parken (schade door kevers aan bovengrondse delen van planten) en in de teelten van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Deze kever kan op verschillende manieren ons land binnen komen, nl. door

  • Meeliften met luchtverkeer
  • Meeliften met wegverkeer, spoorverkeer en scheepvaartverkeer.
  • Planten bestemd voor opplant met aanhangende grond.

De kans op uitroeiing van de kever bij een uitbraak wordt als klein beoordeeld.

Alertheid
Haalt u plantmateriaal uit het noorden van Italië, wees dan ook alert op afwezigheid van deze kever.

Meer informatie
>> NVWA – korte risicobeoordeling

>> EPPO website

>> Leefgebied Japanse Kever