Naar nieuwsoverzicht
8 okt 2021

Groot onderhoud/reconstructie Biezen

De gemeente wil in november 2021 starten met de uitvoering van de reconstructie. Dit is nog onder voorbehoud en afhankelijk van vergunningverleningen. De werkzaamheden zullen ongeveer 12 maanden duren.

 Image

De Biezen is in vele opzichten een unieke laan, onder andere vanwege de bijzondere bomen. Uitgangspunt bij het project is dan ook dat de bestaande bomen behouden blijven.

Vooruitlopend op de reconstructie van de Biezen gaat Liander vanaf 25 oktober 2021 een deel van de gasleiding aan de zuidzijde van de weg, waar geen bomen staan, vervangen. Dit is vanaf de A.P. van Neslaan tot de verkeersbrug nabij de Biezen 51. Een deel van de noordelijk gelegen gasleidingen vervalt. Die huisaansluitingen worden overgezet op de zuidelijk gelegen gasleiding. Dit gaat om de aansluitingen vanaf de Biezen 15 tot de verkeersbrug nabij huisnummer 51 en vanaf de Biezen 145 tot aan de Goudse Rijweg.

Tijdens de reconstructie van de weg worden door Liander nieuwe elektrakabels aangelegd onder de rijbaan. De riolering (vuil- en hemelwater) wordt ook vervangen.

Rijbaan
De nieuwe rijbaanverharding wordt voorzien van een asfaltconstructie.

Brug vervangen
De verkeersbrug nabij Biezen 51 wordt volledig vervangen.

Meetopstelling proefvak
Tijdens de reconstuctie van de Biezen wordt gemeten of en hoeveel de straat en omgeving zakt. De plek waar dat wordt gemeten heet een proefvak. Het proefvak zal er hoogte van de Biezen 157 worden aangelegd.

Uitvoering
De gemeente wil in november starten met de uitvoering van de reconstructie. Dit is nog onder voorbehoud en afhankelijk van vergunningverleningen. De werkzaamheden zullen ongeveer 12 maanden duren. Gestart wordt vanaf de kant van de Goudse Rijweg richting de N207. Aannemingsbedrijf BAM lanceert hiervoor een bouwapp die vanaf 15 oktober 2021 in de lucht is. De app ‘BAM Infra Projecten’ is te downloaden via de appstore voor Android en Iphone.

Informatieavond
Het plan met het technisch uitgewerkte ontwerp wordt toegelicht aan de bewoners en bedrijven aan de Biezen via een online informatieavond.

Dit zal worden gedaan op maandag 25 oktober 2021 via Microsoft Teams. Betrokken medewerkers van aannemingsbedrijf BAM en de gemeente zijn dan online aanwezig. Ze starten om 19.30 uur met de toelichting en zijn daarna tot 21.00 uur bereikbaar voor vragen. Aanmelden voor deze online sessie kan door een e-mail te sturen naar biezen@bam.com. U ontvangt dan tijdig een link om de informatie-sessie te kunnen bijwonen.

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van BAM, Eddie Wienk 088-9432446 of biezen@bam.com

Meer informatie over het project en de link voor de vragen en antwoorden van de bewonersenquête kunt u lezen in de website van de gemeente.