Naar nieuwsoverzicht
28 jul 2022

Gevolgen aanhoudende droogte

Rijnland houdt ons voortdurend op de hoogte van de maatregelen die zij nemen om er voor te zorgen dat de waterkwaliteit in ons gebied niet verslechterd. Uitschieters in EC waarde? Houd ons op de hoogte! Lees hier meer over de actuele situatie en de verwachte ontwikkelingen.

 Image

Rijnland volgt de situatie nauwgezet en doet er alles aan om de waterkwaliteit in het gebied niet te laten verslechteren met de aanhoudende droogte. Via de website en de droogtemonitor van Rijnland zijn de maatregelen en actuele beeld te volgen. Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft met regelmaat overleg met Rijnland om de situatie te bespreken.

Oproep aan bedrijven

Veel bedrijven controleren regelmatig de EC waarde. Merkt u uitschieters in uw omgeving? Wilt u dit melden via info@greenportboskoop.nl. Het is belangrijk de algehele situatie in het gebied in de gaten te houden en dit aan Rijnland door te geven.

Actuele beeld

Het actuele beeld van 26 juli 2022 binnen Rijnland en de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode laten zich als volgt kort samenvatten:

  • De algehele situatie rond het waterbeheer van Rijnland is precair.
  • De Rijnafvoer is laag en daalt de komende periode verder, waardoor de hoeveelheid beschikbaar zoet water in Nederland verder afneemt.
  • Reguliere aanvoer door Rijnland is i.v.m. verzilting van de Hollandsche IJssel niet mogelijk.
  • Alternatieve aanvoerroutes via de Klimaatbestendige water aanvoervoorzieningen (KWA+) en de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) voorzien Rijnland van zoet water via Bodegraven en via de zoetwaterbuffer in de Hollandsche IJssel.
  • Deze alternatieve aanvoerroutes leveren minder water dan de reguliere aanvoer.
  • Rijnland is hierdoor niet langer in staat het watersysteem regelmatig door te spoelen ter bestrijding van de verzilting, waardoor zoutgehaltes in de boezem en in polders verder oplopen.
  • Door een storing van een van de aanvoergemalen (De Aanvoerder) werd er tijdelijk minder water aangevoerd. Door de snelle inzet van tijdelijke pompinstallaties van RWS-DCC zijn negatieve gevolgen uitgebleven.
  • Om extra zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal richting de boezem van Rijnland te beperken is het schutbedrijf in Spaarndam fors beperkt. Dit kan leiden tot lange wachttijden voor de recreatievaart.
  • Vanwege de beperkte beschikbaarheid van zoet water volgt Rijnland de situatie nauwgezet en werkt hierin nauw samen met de andere waterbeheerders in de regio.

Meer informatie en de actuele zomermonitor is te lezen op de website van Rijnland.