Naar nieuwsoverzicht
21 jan 2021

Budget beschikbaar voor onderhoud Boskoopse houtakkers

St. Landschapsfonds Alphen aan den Rijn heeft budget beschikbaar voor onderhoud houtakkers. Houtakkers zijn waardevolle landschapselementen in het sierteeltlandschap van Boskoop en Hazerswoude, die daar van oudsher voorkomen. Op dit moment ligt er nog zo’n 15 tot 20 km² aan houtakkers.

 Image

Houtakkers zijn waardevolle landschapselementen in het sierteeltlandschap van Boskoop en Hazerswoude,
die daar van oudsher voorkomen. Het zijn smalle, langgerekte stukken grond, meestal omringd door
water, met een ruige vegetatie en knotbomen als elzen, wilgen en essen. Deze houtakkers zijn belangrijk
voor zowel de biodiversiteit als het landschap. Bovendien zijn het ‘windvangers’, waardoor er op de
sierteeltpercelen meer beschut gewerkt en geteeld kan worden. Op dit moment ligt er nog zo’n 15 tot
20 km² aan houtakkers. Dat was vroeger veel meer.

Het onderhoud en beheer van deze akkers schiet er weleens bij in. Dat brengt met zich mee dat de
natuurwaarde ervan terugloopt. De kans neemt dan toe dat de doorgeschoten bomen van de akkers in
het water vallen en zo de oevers beschadigen. Ook de sierteelt zelf kan overlast ondervinden van doorgeschoten
bomen, die door zaadjes van bijvoorbeeld elzen in de kweekpotjes ontkiemen.

De SLA (Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn) heeft nu een budget van € 85.000,- voor het
onderhoud aan deze houtakkers, dat de Gemeente Alphen aan den Rijn beschikbaar heeft gesteld.

In principe wordt 75% van de normale kosten vergoed, mits het onderhoud adequaat gebeurt. Een uitvoerend
medewerker van de SLA begeleidt de uitvoering en praat vooraf de details van de aanpak door.
Bovendien controleert hij achteraf of het onderhoud goed is uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderhoud kunt u contact opnemen met Johan van der Haven via natuur@avifauna.nl of 06-46113959.