Naar nieuwsoverzicht
25 mrt 2021

Wat vindt u van de regels voor driftreductie?

Laat uw mening horen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt door het invullen van een vragenlijst.

 Image

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt? Voor een onderzoek hoort de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) graag uw mening. Wat vindt u van de regels voor driftreductie? En waar loopt u tegenaan? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 15 minuten.

Wat gaan wij doen met uw informatie?
De NVWA wil met uw inzichten uit de praktijk kijken wat nodig is voor u als toepasser van gewasbeschermingsmiddelen om middelen op de juiste wijze toe te passen. Dit kan zijn communicatie, samenwerking met brancheorganisaties of signalering over de regelgeving doorgeven aan andere partijen binnen de overheid om eraan bij te dragen dat de regelgeving blijft aansluiten bij de praktijk. De vragenlijst is anoniem en is niet herleidbaar tot specifieke personen of bedrijven. Deze enquête is nadrukkelijk niet bedoeld om overtredingen bij u vast te stellen. Over de resultaten gaan we onder andere in gesprek met de desbetreffende branche organisaties.

>> Doe mee aan het onderzoek