Naar nieuwsoverzicht
29 mei 2020

Enquête effecten Coronacrisis voor de Tuinbouw

Met de uitkomsten van deze vragenlijst krijgen we een goed beeld van de effecten die de coronacrisis op de tuinbouw heeft. Dit is de basis om zo snel mogelijk vervolgstappen te kunnen maken.

 Image

In deze tijd is het zaak het tuinbouwcluster zo goed mogelijk te ondersteunen. Daartoe is de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw ingericht, dat sinds de uitbraak van het virus met man en macht werkt om de noodzaak voor steunmaatregelen bij de overheid te blijven agenderen en ervoor te zorgen dat er voldoende goede randvoorwaarden zijn die ondernemers in staat stellen door te kunnen blijven gaan. U kunt hierbij helpen door de crisisorganisatie van de juiste informatie te voorzien.

We beseffen dat er veel op u afkomt en dat er veel van u wordt gevraagd. Toch wil de werkgroep Effectenanalyse van de crisisorganisatie u vragen om een enquête in te vullen. Met de uitkomsten van deze vragenlijst krijgen ze een goed beeld van de effecten die de coronacrisis op de tuinbouw heeft. Dit is de basis om zo snel mogelijk vervolgstappen op korte termijn te kunnen maken en het tuinbouwcluster zo goed mogelijk door de crisis te helpen. Daarnaast worden de enquêteresultaten gebruikt voor het opstellen van scenario’s voor de langere termijn om de sector gezond te houden en te versterken.

De enquête is een effectanalyse van de coronacrisis op korte termijn en, bestaat uit drie delen:

  • Welke maatregelen heeft u zelf voor uw bedrijf en bedrijfsvoering genomen inzake de coronacrisis?
  • Van welke coronamaatregelen die door Rijk, banken en instellingen zijn genomen, maakt u gebruik en/of gaat u gebruik maken?
  • Welke knelpunten in relatie tot de coronacrisis en uw bedrijf ziet u nog in de nabije toekomst en welke behoefte aan ondersteuning brengt dat met zich mee?

De enquête is volledig anoniem, uw gegevens worden niet openbaar gemaakt, noch gedeeld met anderen. Ook wordt geen tot uw bedrijf herleidbare informatie gevraagd. Het invullen van de vragenlijst kost circa 15 minuten. Invullen is mogelijk tot dinsdag 2 juni 12.00 uur.

>> Enquête effecten analyse coronacrisis

Bij voorbaat dank voor het invullen van deze online vragenlijst. Uw antwoorden helpen! Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij Etwin Grootscholten, projectleider van de effectanalyse: eb.grootscholten@pzh.nl of 06 316 76 206.

Tot slot. Het is mogelijk dat u vanuit verschillende afzenders voor deze enquête wordt benaderd. Uiteraard hoeft u maar één keer per bedrijf deel te nemen.


Aan het landelijk crisisteam Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Anthos, AVAG, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB