Naar nieuwsoverzicht
17 dec 2020

Een bijzonder jaar

Het heeft ons geleerd dat groen er toe doet voor mensen. Voor onze groene sector wellicht het mooiste wat ons kon overkomen en wat perspectief biedt op een gezonde toekomst.

 Image

Al met al is 2020 een heel bijzonder jaar geweest. Precies in het voorjaar, de drukste periode voor onze boomkwekerij, werden de eerste gevolgen voelbaar van de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. De schrik was groot en de directe gevolgen leken fors. Achteraf is het meegevallen en hebben de markten zich hersteld.

Voor de meeste van onze bedrijven is 2020 toch nog een redelijk tot zelfs goed jaar geworden. Des te zuurder is de recente lockdown voor bedrijven met producten die vooral in de kerstperiode over de toonbank gaan. Dit kan voor sommige bedrijven een naar staartje van het jaar zijn. De precieze gevolgen zijn nu niet inzichtelijk, maar kunnen flink in de papieren lopen.

De crisisorganisatie Corona Tuinbouw is weer in actie gekomen. De schade wordt gemonitord en ingebracht in overleggen met de overheid over compensatie. De eerdere ervaring leert dat hiervan niet alles moet worden verwacht. Maar de eerlijkheid gebied te vermelden dat er ook bedrijven in de tuinbouw zijn die wel zijn geholpen met de tot nu toe ingestelde maatregelen.

Hopelijk is de schade in onze Greenport Boskoop van dien aard dat er geen beroep hoeft worden gedaan op welke schadecompensatieregeling dan ook. Aan ondernemers de oproep om de berichten in de media en met name de speciaal hiervoor ingerichte websites/informatiebronnen goed te volgen.

Voor onze Greenport Boskoop heeft deze periode van op- en afschalen van maatregelen tot gevolg gehad dat deelnemersactiviteiten zijn komen stil te vallen of tot een minimum zijn beperkt. De onderlinge contacten zijn daarmee op een lager pitje komen te staan dan gebruikelijk. Zodra de situatie het weer toelaat wordt de draad weer opgepakt. Belangrijke zaken en ontwikkelingen genoeg om weer met elkaar te delen. Denk daarbij aan de maatregelen op het gebied van bereikbaarheid van de regio, maatregelen en ideeën op het gebied van de toekomstige energievoorziening en –verduurzaming, de ideeën en kansen voor verduurzaming van de gewasbescherming, het vraagstuk van een volhoudbare inzet en huisvesting van arbeidsmigranten.

Kortom er is volop werk aan de winkel in het nieuwe jaar. Ik hoop dan ook van harte u bij één van de hopelijk dan weer fysieke bijeenkomsten te ontmoeten. Ik sluit af met de vaststelling dat deze bijzonder periode heeft geleerd dat groen er toe doet voor mensen. Voor onze groene sector is dat wellicht het mooiste wat ons kon overkomen en wat perspectief biedt op een gezonde toekomst voor onze bedrijven en bedrijfstak.

Ik wens u allen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling en vooral veel gezondheid toe in het nieuwe jaar.

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop
Michiel Gerritsen, voorzitter


 Image