Naar nieuwsoverzicht
21 apr 2022

Precisieboomteelt kan zeker ook in Boskoop

Precisielandbouw in Boskoop, kan dat wel op de slappe veengrond en de veelal smalle percelen geflankeerd door sloten? Zeker wel. Interesse? Meld je aan via de link.

 Image

Precisielandbouw in Boskoop, kan dat wel op de slappe veengrond en de veelal smalle percelen geflankeerd door sloten? Zeker wel. Precisielandbouw is namelijk niet alleen een zaak van grote trekkers en machines.

>>>> Precisieboomteelt in Boskoop

Greenport Boskoop start met een programma precisielandbouw. De toepassing van innovaties uit de precisielandbouw biedt ook mogelijkheden voor boomkwekers. Samen met Delphy wordt gekeken waar de interesses van kwekers liggen. Vervolgens kan een programma worden opgezet met demonstraties, testen en proeven op praktijkpercelen. Mogelijk voorbeelden van ontwikkelingen onder dit programma zijn:

  • Het werken met drones voor waarnemingen en metingen en bestrijding
  • Plaats specifieke gewashandelingen, bijvoorbeeld het rondsteken.
  • Het monitoren van verschillen in vochttoestand op een perceel in pot of vollegrond
  • Autonome voertuigen zoals onkruidrobots
  • Onkruiddetectie met camera’s
  • Real-time mineralen meten in het substraat
  • Plant specifieke GPS locaties

Uiteraard kunnen kwekers ook zelf thema’s aandragen. Bedrijven of personen met interesse kunnen hier aangeven via deze link: https://forms.office.com/r/Y3KvLbETyK

De toepassing van precisietechnieken zal bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte sector. Ook heeft het project een positieve uitstraling naar jonge generaties met interesse in dit thema.