Naar nieuwsoverzicht
5 nov 2020

Crisisorganisatie Corona Tuinbouw weer actief

Het crisisteam komt frequent (digitaal) bijeen om de gevolgen voor de tuinbouw te bespreken en actie te ondernemen.

 Image

Direct na de aankondiging van de eerste aanscherping van maatregelen door de overheid medio oktober 2020 is de crisisorganisatie Corona Tuinbouw weer geactiveerd. Het crisisteam komt frequent (digitaal) bijeen om de gevolgen voor de tuinbouw te bespreken en om actie te ondernemen waar nodig.

Eerste initiatief is geweest om de schade in beeld te brengen die vooral wordt geleden door bedrijven die leveren aan de horeca. Hierover is contact met het ministerie van LNV en wordt aangehaakt op ondersteunende maatregelen voor de horeca keten.

Ook zijn de Taskforces voor Arbeid en Logistiek weer in staat van paraatheid gebracht. Dit zijn teams van deskundigen van overheid en bedrijfsleven die oplossingen zoeken voor geconstateerde of dreigende knelpunten.
Door EDBA, Alphen Marketing, VOA (ondernemersvereniging Alphen a/d Rijn) en gemeente is het crisisloket voor ondernemend Alphen weer geopend. Van hier uit wordt wekelijks gecommuniceerd over acties, initiatieven, ontwikkelingen om ondernemingen in onze gemeente te informeren en helpen door de tweede crisis te komen.

De deze week verder aangescherpte maatregelen plus de maatregelen die in andere landen worden getroffen hebben ook invloed op de bedrijfsvoering in de sierteelt, waaronder boomkwekerij. De omvang hiervan valt nu niet te overzien of te voorzien. Het is zaak de vinger aan de pols te houden, goed geïnformeerd te zijn en blijven en tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden.

Hieronder een aantal ‘loketten’ waar u als ondernemer in Greenport Boskoop kunt zien wat er allemaal speelt. Ook kunt u hier met vragen terecht over de gevolgen van corona voor uw bedrijf.

www.edbalphen.nl
www.greenports-nederland.nl
www.stigas.nl
www.vno-ncw.nl
www.werkgeverslijn.nl
www.anthos.org
www.ltonederland.nl