Naar nieuwsoverzicht
19 mrt 2020

Corona raakt ook Greenport Boskoop

Verschillende initiatieven worden ontwikkeld om ondernemingen in onze Greenport te helpen door deze moeilijke periode te komen.

 Image

Inmiddels is duidelijk dat ook in Greenport Boskoop corona zijn invloed doet gelden. Ondernemingen en hun werknemers worden in toenemende mate geraakt door de effecten van het virus. Dit zijn effecten op het gebied van markt en afzet, logistiek en transport, arbeid, met als gevolg ook effecten op de financiële positie van bedrijven. De gevolgen zijn verschillend per bedrijf. Op verschillende fronten worden initiatieven ontplooid om ondernemingen in onze Greenport Boskoop te helpen door deze moeilijke periode te komen.

Dicht bij huis is dat het initiatief van de Economische Development Board van Alphen aan den Rijn, waarvan Greenport Boskoop deel uitmaakt, om een informatie- en meldpunt voor ondernemers in deze gemeente in te richten. Daarnaast zijn de boomkwekerij organisaties Anthos en LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen, in de boomkwekerij in de weer om hun leden van informatie te voorzien en zetten zij zich in om de effecten van corona voor de sector te beperken. Daarbovenop werken de koepelorganisaties Greenports Nederland (voor de 7 greenports samen) en Greenport Holland (voor 7 brancheorganisaties in de tuinbouw) aan een tuinbouw brede crisisaanpak. Deze aanpak resulteert in taskforces voor de meest urgente onderwerpen: arbeid, financiën en waarschijnlijk ook logistiek/transport. Op deze onderwerpen is de tuinbouw het meest kwetsbaar en worden door de taskforces plannen en voorstellen gemaakt om knelpunten op te lossen en schade te beperken.

Greenport Boskoop is bij deze initiatieven betrokken en geeft informatie door aan het crisisteam vanuit onze regio. Aangeraden wordt de berichtgeving vanuit deze initiatieven goed te volgen en indien gewenst gebruik te maken van de hiervoor ingericht informatieloketten en meldpunten. Voor het onderwerp arbeid bijvoorbeeld is veel actuele informatie voorhanden op de website werkgeverslijn.nl.
Daarnaast is het goed om ook de meer algemene berichtgeving over de impact en maatregelen over corona goed te volgen, bijvoorbeeld die van VNO-NCW/MKB Nederland. Raadpleeg daartoe de website www.vno-ncw.nl van deze organisatie.

Volg ook de berichtgeving op de website van Greenports Nederland voor de laatste update over coronacrisis Tuinbouw.

Via deze website en onze nieuwsbrief GreenPost houden wij u op de hoogte van nieuwe, aanvullende initiatieven en berichten over corona in relatie tot de boomkwekerij.