Naar nieuwsoverzicht
7 okt 2020

Bijvriendelijke boomkweker Gerard van den Akker

Gerard zaait al sinds 2015 een bijvriendelijke bloemenstrook langs zijn kwekerij aan de Dijkgraafweg.

 Image

Boomkweker Gerard van den Akker uit Hazerswoude is vrijdag 2 oktober 2020 in het zonnetje gezet als dank voor de bijvriendelijke bloemenstrook die hij al vele jaren zaait langs zijn kwekerij aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude. Hij ontving een taart uit handen van wethouder Kees van Velzen en Michiel Gerritsen voorzitter van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB).

Gerard van den Akker zaait de bloemenstrook al sinds 2015. In dat jaar sloten de gemeente Alphen aan den Rijn, boomkwekers in Greenport Boskoop en enkele andere partijen een ‘Bee Deal’ om zich samen in te zetten voor bijvriendelijke maatregelen om zo de leefomgeving voor wilde bijen en honingbijen te verbeteren. Eén van die maatregelen was het inzaaien van bijvriendelijke mengsels op perceelsranden, braakgronden maar ook als omlijsting van waterbassins. Hoewel Van den Akker niet de enige boomkweker is die bloemen zaait voor de bijen, is hij wel de kweker die trouw ieder jaar zaait en het grootste stuk. De bloemenstrook langs de Dijkgraafweg trekt ieder jaar niet alleen veel bijen en andere insecten. Ook voorbijgangers stoppen enthousiast om de bloemen te bewonderen. “Als ik op mijn kwekerij aan het werk ben, is het leuk om al die reacties van mensen te horen”, vertelt Gerard van den Akker.

Boomkwekers in Greenport Boskoop en dragen al jaren actief bij aan betere leefomstandigheden voor bijen en andere bestuivers. Naast het inzaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels wordt er steeds meer biologische bestrijding toegepast. Dit jaar zijn in Greenport Boskoop twee demoproeven uitgevoerd door kwekers samen met Delphy en Koppert om nieuwe vormen van biologische bestrijding breder te testen in de boomkwekerij. Dit is gebeurd met financiering van Tuinbranche Nederland, Koppert Biological Systems en gemeente Alphen aan den Rijn, in het kader van project de Bee Deals, van CLM Onderzoek en Advies.

Greenport Boskoop is de Place to Bee omdat er naast de bloemenranden veel bijvriendelijke bomen en planten worden geteeld en groenbemesters zoals Tagetes die nuttig zijn voor bijen en aaltjes in de bodem op een biologische manier bestrijden. Honingbijen en wilde bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Juist boomkwekerijproducten zoals heesters, bomen en vaste planten leveren bijna jaarrond voedsel en spelen een belangrijke rol in biodiversiteit. Om dit beter onder de aandacht te brengen, heeft de Sortimentstuin Harry van de Laar samen met adviesbureau Delphy een aantal jaar geleden informatieborden geplaatst in de Sortimentstuin aan het Rijneveld en is een bijvriendelijk plantsoen aangelegd. Verder is de Gemeente Alphen aan den Rijn zeer actief in het project Groene Cirkels Bijenlandschap. Alle bijvriendelijke maatregelen leveren een bijdrage aan een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers.