Naar nieuwsoverzicht
17 mrt 2020

Beter Bereikbaar Gouwe

In de afgelopen periode zijn 77 nieuwe ideeën ingediend door bedrijven, bewoners en belanghebbenden voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe.

 Image

De Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) spreekt haar waardering uit voor de betrokkenheid van de omgeving bij het vinden van oplossingen. Alle ideeën zijn doorgenomen. Daarvan adviseert de BAG veertien voorstellen uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de 26 die vorig jaar (2019) in beeld zijn gebracht. Daarnaast worden ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. De resultaten gaan we in samenhang bekijken.

14 nieuwe ideeën verder onderzoeken
De nieuwe ideeën die onderzocht worden, gaan vooral over wegen, fietsroutes en bruggen. Daarbij kijken we niet alleen naar wat dit betekent voor de bereikbaarheid in het gebied, maar ook naar leefbaarheid, natuur, veiligheid en naar draagvlak. De 14 ideeën zijn:
• Noordelijke verbinding Boskoop-N11
• Brug in de noordwestelijke randweg Boskoop
• Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp
• Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude-Dorp
• Omloopswetering als nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp
• Korte verbinding Moordrechtboog en zuidelijke rondweg Waddinxveen
• Ongelijkvloerse kruising Brugweg/Henegouwerweg Waddinxveen
• Doortrekken van de Reeuwijkse randweg naar Amaliabrug/Parallelstructuur A12
• Parallelweg N207
• Vervangen hefbruggen Waddinxveen en Boskoop
• Fietsverbinding Gouda-Bodegraven
• Fietsroute Gouda-A12-Waddinxveen
• Fietsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen
• Fietsroute Gouda-Alphen a/d Rijn via de Middelburgseweg

Meedenken
De komende periode worden de 14 nieuwe ideeën uitgebreid onderzocht. Er is tijd om met vertegenwoordigers van omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan en er volgen openbare informatiebijeenkomsten medio mei. Ook is het binnenkort mogelijk online een reactie te geven op de nieuwe ideeën van bewoners via de website beterbereikbaargouwe.nl/denkmee. Online reageren op de nieuwe ideeën kan tot 31 maart 2020.

Actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe kunt u vinden op de website www.beterbereikbaargouwe.nl