Naar nieuwsoverzicht
23 jul 2020

BBL Boomteelt opleiding 2019-2020

Afgelopen schooljaar zijn 5 diploma's uitgereikt. Voor volgend jaar zijn er zes nieuwe aanmeldingen, dit is voldoende om ook komend jaar door te gaan met de opleiding in Boskoop.

 Image

Schooljaar 2019-2020 is vrijwel afgerond. Er zijn 5 diploma’s uitgereikt. Twee deelnemers hebben het diploma Medewerker Teelt behaald en drie deelnemers het diploma Vakbekwaam Medewerker Teelt. Daarnaast zijn er nog drie kandidaten die in september het diploma willen behalen.

Voor de BBL-opleiding is het een moeilijk voorjaar geweest. De regelgeving rondom Corona heeft er voor gezorgd dat er vanaf maart online lessen zijn verzorgd. Op deze manier onderwijs moeten volgen is voor de BBL student veel gevraagd. De verscheidenheid aan werkvormen die gewoonlijk in een leslokaal en met excursies wordt aangeboden kwam ineens te vervallen.

Voor het volgend schooljaar zijn er op dit moment zes nieuwe aanmeldingen voor leerjaar 1. In combinatie met de leerjaren 2 en 3 wordt de groepsomvang 17 deelnemers. Dit aantal is voldoende om ook het komend jaar door te kunnen in Boskoop.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding en de nieuwsbrief BBL Boomteelt.