Naar nieuwsoverzicht
9 jul 2020

Andries Middag nieuwe programmamanager Greenport Boskoop

Als programmamanager is hij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de St. Greenport Regio Boskoop.

 Image

Andries Middag is de nieuwe programmamanager van Greenport Boskoop. Hij volgt Carla Prins op die deze functie 12,5 jaar heeft vervuld.

Andries heeft planologie gestudeerd aan de universiteit van Wageningen en heeft diverse functies bij LTO Noord gehad. Hij is nu programmamanager Greenport Duin en Bollenstreek. Deze functie gaat hij combineren met Greenport Boskoop.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Stichting Greenport Regio Boskoop. Dit programma vloeit voort uit de door de stichting op 1 juli jl. vastgestelde Strategische Visie 2025. De programmamanager participeert in het netwerk van Greenport Boskoop, waaronder gemeenten, Hoogheemraadschap Rijnland, boomkwekerijbedrijfsleven en Greenports Nederland, de koepel van alle zeven erkende Greenports.

Het bestuur van Stichting Greenport Regio Boskoop is blij met de komst van een ervaren kracht als Andries Middag. Hij beschikt over een breed netwerk dat onze Greenport goed van pas komt en door de gecombineerde functie kan hij beide Greenports met elkaar verbinden en versterken.