Naar evenementenoverzicht

Kwekerscafé

Datum: Locatie: Flora Boskoop, Parklaan 4, 2771 GB, Boskoop
Wet Arbeid in Balans

Op dinsdagavond 14 januari 2020 organiseert St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop een kennisavond over arbeid.

Het vinden en behouden van voldoende en goede arbeidskrachten is een hele uitdaging. In het Kwekerscafé worden hierover een aantal onderwerpen behandeld.

Grant Thornton vertelt wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans inhoudt voor het aannemen van vaste en tijdelijke mensen. Verder wordt er aandacht besteed aan hoe de gemeente Alphen aankijkt tegen de inzet en huisvesting van arbeidsmigranten, hoe Rijnvicus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt en welke activiteiten de Greenport doet om jonge mensen te interesseren voor een baan in onze mooie groene sector.

Een interessant en vol programma voor dit kwekerscafé!


Bent u nog geen deelnemer van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, maar wilt u wel de tuinavonden, netwerklunches, avonden Kwekerscafé bijwonen en alle informatie over projecten en ontwikkelingen ontvangen? Word dan deelnemer voor € 425,- per jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Dolmans, info@greenportboskoop.nl of tel 06 10 736 939.