Naar evenementenoverzicht

Bijeenkomst | Strategische visie 2020-2025 Greenport Boskoop

Datum: Locatie: Kantoor SBGB, Italiëlaan 3 (Stibosplein), 2391 PS, Hazerswoude Dorp
Deze avond kunt u uw stem uitbrengen welke projecten en activiteiten in uw visie het belangrijkst zijn.

Laat uw stem horen…over de toekomst van Greenport Boskoop op dinsdagavond 19 november.

Op verschillende wijze bent u betrokken bij het proces rondom de strategische visie 2020-2025 voor Greenport Boskoop. Middels een uitgebreid interview, deelgenomen aan een van de thematafels of meegedacht tijdens de laatste netwerklunch.

Uitdagingen op thema’s als arbeidsmarkt, logistiek, fytosanitair en plantgezondheid hebben de komende jaren een grote impact op Greenport Boskoop. Hoe gaan we daar op inspelen?

Tijdens de bijeenkomst worden mogelijke oplossingsrichtingen gepresenteerd hoe we als Greenport Boskoop op deze uitdagingen in kunnen spelen de komende 5 jaar. Deze avond kunt u uw stem uitbrengen welke projecten en activiteiten in uw visie het belangrijkst zijn.

Graag vooraf aanmelden bij Anja van Tilburg via: anja@greeninnovation.one

We hopen op uw komst 19 november!