Zoekt u subsidie voor innovatieproject?

Het Ministerie van Economische Zaken biedt deze ondersteuning speciaal voor MKB-ondernemingen aan. Ook voor topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een budget beschikbaar van 2 miljoen euro. Op 15 mei 2013 zal de MIT-regelingvoor de Topsector worden opengesteld. Hierop kunnen alle MKB-ondernemers reageren, dus ook ú! Wanneer voor u interessant? Bijvoorbeeld als u een haalbaarheidsstudie naar innovatietraject zou willen (laten) verrichten of als u met enkele andere bedrijven binnen een samenwerkingsverband een meerjarig innovatietraject wilt uitvoeren. Aanvragen kunnen tot 1 juli 2013 worden ingediend. Aangezien de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst is het verstandig om niet (te) lang te wachten met indienen.

Klik hier voor een presentatie van de mogelijkheden van Agentschap NL