Werkzaamheden duiker Insteek bij Boskoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder. Om de waterafvoer te verbeteren worden er extra waterverbindingen aangelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor het water om naar gemaal Brans te stromen. Begin dit jaar is een eerste duiker aangelegd onder de Halve Raak (een impressie van de werkzaamheden is hier te bekijken). De volgende maatregel is het vergroten van de duiker onder de Insteek.

Werkzaamheden duiker Insteek
De duiker onder de Insteek heeft op dit moment niet voldoende afvoercapaciteit en is daarnaast met de jaren verzakt. Daarom neemt Rijnland maatregelen om de capaciteit van de duiker te vergroten waardoor het watersysteem toekomstbestendig wordt ingericht. Vanaf december 2017 starten de werkzaamheden aan de duiker Insteek. Naar verwachting gaat op maandag 4 december de weg dicht. De startdatum is echter afhankelijk van het instellen van de omleidingsroute. Zodra de datum definitief bekend is wordt dit gecommuniceerd via de website van Rijnland en met bebording langs de weg.

Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden is de Insteek alleen bereikbaar voor woon- en bestemmingsverkeer. Ter hoogte van de duiker wordt een bouwput over de gehele breedte van de weg gemaakt, de weg is daardoor geheel geblokkeerd voor al het verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld, deze wordt te zijner tijd gecommuniceerd via bebording langs de weg. De Insteek blijft vanaf de richting Halve Raak bereikbaar tot aan de woningen met huisnummer 48 en 49. Aan de andere kant van de duiker (vanaf de richting Voshol) blijft de Insteek bereikbaar tot aan de woningen met huisnummer 50 en 53. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 maart 2018.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Hebt u vragen of wilt u meer weten over Watergebiedsplan Greenport Boskoop stuur dan een mail naar gouwepolder@rijnland.net of kijk op de website van Rijnland