Wegwerkzaamheden Verlengde Roemer

Vanaf 11 februari tot 29 juli 2019 voert KWS Infra Rotterdam in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn het project ‘Verlengde Roemer’ in Hazerswoude uit.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden realiseren ze de aansluiting tussen de Dijkgraafweg en de Loeteweg. Ook verbreden ze de huidige Dijkgraafweg over de gehele lengte tot en met de kruising met de Burgemeester Smitweg. Hierbij brengen ze o.a. op diverse locaties grondkerende constructies aan, voeren ze grondverbeteringswerkzaamheden uit en vervangen de fundering (gedeeltelijk) en het asfalt (onder- en tussenlagen) van de huidige weg en de kruispunten met de Loeteweg en Burgemeester Smitweg. Ze sluiten het project af met het aanbrengen van de nieuwe asfaltdeklaag van de Dijkgraafweg. Dit doen ze in één gang om de optimale kwaliteit te leveren. In de daarop volgende twee weken ronden ze het werk af met o.a. het afwerken van de bermen en het opruimen van het ketenterrein en depot.

Planning
Het project wordt in vier fases uitgevoerd en start op maandag 11 februari 2019. Volgens planning worden de werkzaamheden op zondag 28 juli af afgerond. Onderstaand is de globale planning van de fases tekstueel weergegeven.

 • Fase 1 – Nieuwe verbindingsweg Dijkgraafweg – Loeteweg
  11 februari t/m 10 mei 2019
 • Fase 2 – Oostelijke poot Dijkgraafweg – aansluiting nieuwe verbindingsweg
  13 mei t/m 5 juni 2019
 • Fase 3 – Aansluiting Burgemeester Smitweg – Oostelijke poot Dijkgraafweg
  5 juni t/m 12 juli 2019, met o.a.:
  – Weekendwerk kruising Burgemeester Smitweg: 21 t/m 23 juni
  – Weekendwerk kruising Loeteweg: 5 t/m 7 juli
  – Asfaltdeklagen fase 1, 2 en 3: 11 of 12 juli (nader te bepalen)
 • Fase 4 – Afrondende werkzaamheden
  15 t/m 26 juli 2019

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden draagt KWS er zorg voor dat de aangrenzende percelen bereikbaar zijn. Vooral in de fases 2 en 3 treffen ze hiervoor de benodigde voorzieningen. Zo knippen ze fase 3 op in een aantal deelfases om de bereikbaarheid van diverse percelen te garanderen. Waar nodig gaan zij graag met u in overleg om eventuele aanvullende maatregelen af te stemmen.

Het aanbrengen van de asfaltdeklaag wordt in drie delen uitgevoerd: de kruispunten van de Dijkgraafweg met de Burgemeester Smitweg en Loeteweg voeren ze in twee weekenden uit. Alle percelen zijn dan via het andere kruispunt bereikbaar. De nieuwe asfaltdeklaag van de Dijkgraafweg zelf brengen ze gedurende één dag in de laatste dagen van week 28 (11 of 12 juli) aan. Zodra KWS precies weten op welke dag dit zal zijn, informeren zij u direct.

Communicatie
Een week voor de start van de werkzaamheden organiseert KWS een informatieavond. Deze vindt plaats op dinsdag 5 februari van 19.00 tot 20.30 uur in de kantine van Boomkwekerij Richard Dorst aan de Loeteweg 1. Tijdens deze avond zijn medewerkers van KWS Infra Rotterdam en opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn beschikbaar om u voor te lichten over de werkzaamheden, fasering, planning, bereikbaarheid en communicatie. De avond is op basis van inloop. U kan dus komen wanneer het u het beste schikt.

Voorafgaand aan iedere fase van het werk stelt KWS ondernemers en aanwonende middels een brief op de hoogte over de aard van de werkzaamheden, de planning, bereikbaarheid en andere relevante zaken, zoals, bijvoorbeeld, het ophalen van het huisvuil.

Daarnaast kunt u de voortgang van het project zelf volgen via de KWS app. Deze applicatie is beschikbaar in de appstores van Apple en Google of via www.kws.nl/app. In de app kunt u onder het tabje ‘Projecten’ zoeken op ‘Roemer’ en vervolgens het project favoriet maken, waardoor u push-meldingen ontvangt als een nieuwe update over de voortgang van het project beschikbaar is. KWS plaatst wekelijks een update, voorzien van fotomateriaal. Ook kunt u via de KWS app uw vragen, klachten, opmerkingen en complimenten doorgeven.

Uiteraard is het ook mogelijk om direct contact op te nemen met de omgevingsmanager Anja Grootendorst met al uw vragen en opmerkingen. Anja is bereikbaar via email agrootendorst@kws.nl , telefoon 06-11320281 of de KWS-app.