Wegencommissie

Binnen dit project wordt structureel overleg gevoerd met de overheid over de wegen in ons gebied. Samen met overheden en ondernemers wordt gezocht naar oplossingen in het gebied om de bereikbaarheid te vergroten.

Contactpersoon bestuur: dhr. H. van der Smit