Weekendwerk Loeteweg-Verlengde Roemer

In het weekend van 17 mei 2019 van 19.00 uur t/m maandagochtend 20 mei 6.00 uur voert KWS Infra Rotterdam, in opdracht van de gemeente Alphen ad Rijn, weekendwerk uit voor het project ‘Verlengde Roemer’ in Hazerswoude uit.

Werkzaamheden
Voor de werkzaamheden sluit KWS Infra Rotterdam de kruising van de Voorweg, Roemer en Loeteweg af tot en met het gedeelte waar zij de nieuwe weg gaan realiseren (het perceel wat voorheen Loeteweg 2 was) voor al het verkeer.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestaande trottoirbanden, kolken met bijbehorende kolkleidingen en het vervangen van de asfaltconstructie (onder- en tussenlagen) van het huidige kruispunt en de Loeteweg. Dit als voorbereiding op de definitieve asfaltdeklaag aan het einde van dit project. Dit doen ze in één gang om de optimale kwaliteit te leveren.

Planning
De werkzaamheden starten op vrijdagavond 17 mei 19.00 uur en duren tot en met maandagochtend 20 mei 6.00 uur. Vrijdagavond/nacht begint KWS met het opbreken van de bestaande asfaltconstructie. Van zaterdagochtend tot zaterdagavond 22.00 uur worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het asfalteren. Zondag brengen ze de onder- en tussenlagen van de definitieve asfaltverharding aan. Het asfalt moet dan geruime tijd afkoelen waarna ze op maandagochtend de weg weer open kunnen stellen. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden worden er op zaterdag- en zondagnacht geen werkzaamheden uitgevoerd.

De uiteindelijke deklaag staat nu gepland op vrijdag 23 augustus 2019.

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden sluit KWS de kruising af. Al het verkeer wordt omgeleid aan de hand van omleidingsborden. Vanaf Boskoop (Roemer) wordt het verkeer omgeleid via Laag Boskoop / Parklaan en vanaf Hazerswoude-Dorp via de Burgemeester Smitweg.

kaartje_weekendafsluiting_Roemer_Voorweg_Loeteweg_052019

 

 

 

 

 

 

Overlast
Gedurende de werkzaamheden wordt de kruising afgesloten. U kunt hierdoor vertraging ondervinden. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook enige geluidsoverlast hebben. Beide punten proberen ze uiteraard tot een minimum te beperken. KWS vraagt hiervoor uw begrip.

App
U kunt de voortgang van het project zelf volgen via de KWS app. Deze applicatie is beschikbaar in de appstores van Apple en Google of via www.kws.nl/app. In de app kunt u onder het tabje ‘Projecten’ zoeken op ‘Roemer’ en vervolgens het project favoriet maken, waardoor u push-meldingen ontvangt als een nieuwe update over de voortgang van het project beschikbaar is. KWS plaatst wekelijks een update, voorzien van fotomateriaal. Ook kunt u via de KWS app uw vragen, klachten, opmerkingen en complimenten doorgeven.

Heeft u naar aanleiding van deze info nog vragen of andere vragen inzake de werkzaamheden neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 06 11320281, e-mailadres: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app.