Versterken instroom Groen

In een overlegstructuur met Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Aalsmeer, Greenport Boskoop en Wellantcollege wordt gezocht naar oplossingen om de instroom van medewerkers voor groene opleidingen te vergroten. Er is frequent overleg om activiteiten op elkaar af te stemmen en te versterken en omĀ gezamenlijk promotionele acties op te zetten.

Contactpersoon bestuur: dhr. R. van Tol