Vernieuwend Beroepsonderwijs

Samen met het Wellantcollege is in de regio Boskoop in september 2014 een MBO Boomteeltopleiding van start gegaan. Greenport Boskoop heeft hier actief in meegedacht en gezorgd voor de verbinding met de praktijk. Op dit moment volgen 17 deelnemers deze nieuwe BBL-opleiding boomteelt niveau 2/3 en is een actieve werving gestart voor deze opleiding in 2015-2016.

Contactpersoon bestuur: dhr. R. van Tol