Verlengde Roemer ontsluit Greenport West

Op 10 oktober 2019 is de Verlengde Roemer geopend. Feitelijk is het de Verlengde Dijkgraafweg want het totale wegvak heet nu Dijkgraafweg. Dit wegvak verbindt de Roemer met de Burgemeester Smitweg. Hiermee wordt een flink deel van Greenport West een alternatief geboden voor de ontsluiting via de Parklaan, die hiervoor wegens woonbestemming niet langer geschikt is.

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft het initiatief genomen voor het verlengen van de Roemer, door een boomkwekerijperceel aan te kopen. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft vervolgens de realisatie van de aanleg van een nieuwe weg over dit perceel mogelijk gemaakt.

Tegelijk met de aanleg van de weg zijn enkele herstructureringen en kavelverbeteringen doorgevoerd. In de aanleg van de weg is in totaal ca. € 3,5 mln. geïnvesteerd. Het bedrijfsleven heeft hierin € 75.000,- bijgedragen. De weg bevat enkele innovaties, een nieuwe techniek om de stabiliteit van het wegdek te verbeteren en lichtmasten met zonnepanelen.

20191010_Opening_Verlengde_Roemer_Dijkgraafweg