Naar nieuwsoverzicht
16 okt 2019

Verlengde Roemer ontsluit Greenport West

De weg biedt hiermee een alternatief voor de ontsluiting via de Parklaan en bevat enkele innovaties waaronder lichtmasten met zonnepanelen.

 Image

Op 10 oktober 2019 is de Verlengde Roemer in Hazerswoude Dorp geopend. Feitelijk is het de Verlengde Dijkgraafweg want het totale wegvak heet nu Dijkgraafweg.

Dit wegvak verbindt de Roemer met de Burgemeester Smitweg. Hiermee wordt een flink deel van Greenport West een alternatief geboden voor de ontsluiting via de Parklaan, die hiervoor wegens woonbestemming niet langer geschikt is.

Stichting Belangenbehartiging heeft het initiatief genomen voor het verlengen van de Roemer, door een boomkwekerijperceel aan te kopen. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft vervolgens de realisatie van de aanleg van een nieuwe weg over dit perceel mogelijk gemaakt. Tegelijk met de aanleg van de weg zijn enkele herstructureringen en kavelverbeteringen doorgevoerd. In de aanleg van de weg is in totaal ca. € 3,5 mln. geïnvesteerd. Het bedrijfsleven heeft hierin € 75.000,-

bijgedragen. De weg bevat enkele innovaties, een nieuwe techniek om de stabiliteit van het wegdek te verbeteren en lichtmasten met zonnepanelen.