Verkenning IDC Bomen

Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een informatie & demonstratiecentrum in de regio Boskoop. Ondertussen is deze verkenning afgerond en is het eindrapport ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

 

Contactpersoon bestuur: dhr. H. van der Smit