Veel voordelen verhuizing naar binnen de contour

In onze Greenport zijn een 25-tal boomkwekerijbedrijven die buiten de sierteeltcontouren liggen. Sommige daarvan zijn ook op termijn zeker levensvatbaar, maar vooral de kleinere bedrijven worden door de beperkte mogelijkheden bedreigd in hun voortbestaan.

De SBGB helpt deze bedrijven graag om te saneren of om te verhuizen naar een plek binnen de contouren. Men is bijvoorbeeld goed op de hoogte van de diverse regelingen die kunnen worden benut. Zo zijn er al tientallen kwekers geholpen.

Eén van hen is Henk Kwakernaak. Hij produceert Skimmia als beworteld stek en leverbaar. Sinds vorig jaar is Henks bedrijf verhuisd van de Henegouwerweg in Waddinxveen naar de Berkenbroek in Reeuwijk. Daarnaast blijft hij ook nog telen in een kas in Zevenhuizen. Henk beaamt dat zijn bedrijf op de oude plek geen perspectief meer had omdat het buiten de contouren lag en er eigenlijk niks mogelijk was. Vanwege de onzekerheid los je problemen alleen maar provisorisch op en je ziet dan ook dat bij dergelijke bedrijven verpaupering op de loer ligt. Door de verplaatsing kun je weer in de toekomst investeren en werk je aan een modern bedrijf dat ook op de langere termijn zijn waarde behoudt.

De SBGB is zeer behulpzaam geweest door te ondersteunen bij gesprekken met o.a. de gemeente en de buren over de bouw van een schaduwhal. Je merkt dat ze de weg kennen en dat ze goede ingangen hebben bij diverse instanties. Ook zie je dat er een goede samenwerking is tussen de SBGB en de drie Greenport gemeenten. Daardoor staat de boomkwekerij bij eenieder goed op de kaart en wordt er gestreefd naar afstemming van beleid en regels over bijvoorbeeld de bouw van schaduwhallen in de drie gemeenten.

Henk vindt het een verademing om op zijn nieuwe plek te kunnen werken, omringd door mooie bedrijven. Je versterkt het gebied en elkaar én het is bovendien gezellig, zoals bleek uit de prima sfeer op de Open Kwekerijdag van vorig jaar.

Henk_Kwakernaak_2019_320x240

 

 

 

 

 

 

 


Heeft u als kweker vragen hierover dan kunt u altijd vrijblijvend een gesprek aanvragen over de mogelijkheden in uw specifieke omstandigheden. Neem daarvoor contact op met het secretariaat van de SBGB via: info@greenportboskoop.nl .