Vaarverordening gemeente Alphen ad Rijn

De laatste weken hebben wij van verschillende aangesloten bedrijven het verzoek gekregen om hen te adviseren bij het indienen van een reactie op de Vaarverordening zoals die door de gemeente Alphen ad Rijn in procedure is gebracht. SBGB kan niet namens belanghebbenden een procedure voeren omdat zij zelf geen direct belanghebbende is. Wel zal zij een zienswijze indienen in algemene zin en daarin het belang van de sierteelt benadrukken.

In een notitie geven wij enkele punten aan die u kunt gebruiken bij het indienen van een zienswijze. Wij wijzen u erop dat elke situatie verschillend is en dat het van belang is om de juiste argumenten te gebruiken die in uw situatie van toepassing zijn.

Klik hier voor de opgestelde notitie met aandachtspunten voor het indienen van een zienswijze.