Toekomst zien in Greenport Boskoop!

Er is het greenportbedrijfsleven veel aan gelegen om de sterke, centrale positie te behouden, die het in die 500 jaar heeft weten op te bouwen. Maar dat kan ze niet alleen. Daarvoor is een actieve support nodig vanuit overheidszijde. Want alleen sámen maken we een krachtige toekomst voor Greenport Boskoop mogelijk! Vandaar dat de St. Bedrijfsleven Greenport Regio Boskoop een brochure heeft gemaakt, waarin aangegeven wordt wat de kracht en de kansen zijn van een krachtige greenportcluster in de nieuwe gemeente.  Deze brochure is daarom bedoeld ambtenaren en de politici van de nieuwe gemeente te informeren over ons mooie boomteeltbedrijfsleven en wat nodig is om de Greenport verder te versterken.

Benieuwd naar de brochure? Klik dan hier.