Terugblik 2018

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) maakt zich, al 5 jaar, hard voor de belangen van het boomkwekerijbedrijfsleven in de regio Boskoop. De afgelopen vijf jaar zijn, letterlijk zeer vruchtbaar geweest. We hebben heel concreet samengewerkt in onze regio en mooie resultaten geboekt.

In een jubileumoverzicht blikken we terug én vooruit. Welke onderwerpen hebben we de afgelopen tijd voor u opgepakt en wat zijn onze acties en ambities voor de komende periode. Want er zijn nog genoeg uitdagingen, de komende periode. Als we niet oppassen gaat het tekort aan goede medewerkers de modernisering van de sector in de weg staan. Er zijn nu al bedrijven die willen groeien, maar niet kunnen omdat onvoldoende goed personeel te krijgen is. Als SBGB willen we hier actie mee aan de slag. Naast al die andere projecten zijn we aan de slag voor ú…..

Klik hier voor de jubileumuitgave ‘Terugblik 2018’.