Subsidie Investeren in Water opnieuw open

Schoon oppervlaktewater in de Greenport Boskoop is in ieders belang. Er zijn voor de teler middelen beschikbaar om een betere waterkwaliteit te realiseren. Eén hiervan is dat telers kunnen investeren in maatregelen die leiden tot vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater. Sommige van dit soort investeringen dragen niet bij aan het bedrijfsrendement van de ondernemer, we noemen dit niet productieve investeringen.

Greenport Boskoop heeft in samenwerking met Delphy een project ingediend om een tegemoetkoming te verkrijgen voor niet productieve investeringen. Dit is door de provincie Zuid-Holland toegekend in de POP3 regeling. De subsidie is afkomstig van de EU en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Er zijn in 2018 al diverse investeringen uitgevoerd onder dit project. Die investeringen zijn nu klaar en er wordt nu voorschot aangevraagd voor uitbetaling.

Komend jaar zijn er voor de telers nog middelen beschikbaar om een betere waterkwaliteit te realiseren.
De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie, soms tot 100%:
– Oprolbaar emissiescherm met dicht doek
– Emissiescherm met dichter doek (75%)
– Biologische zuivering van restwater gewasbescherming (bijvoorbeeld Phytobac)
– Weerstations (bijvoorbeeld QMS) voor optimale gewasbescherming
– Groter recirculatiebassin dan 1.200 m³/ha
– Slootdemping waardoor bredere kavels ontstaan
– Verplaatsing kavelpad naar slootkant

Van de meeste items is het subsidiebedrag een vast normbedrag per eenheid. De aanvrager krijgt dan het aantal eenheden (stuks, m¹ of m³) maal het normbedrag uitgekeerd. Bij de biologische zuivering en het weerstation betreft het de realisatie, met als maximum het normbedrag. Voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat de investering de emissie naar het oppervlaktewater beperkt.

Inschrijving is mogelijk van 1 december 2018 tot 15 januari 2019. De investeringen moeten voor 1 oktober 2019 worden gerealiseerd.

Voor reeds (gedeeltelijk) uitgevoerde investeringen kan geen aanvraag worden gedaan.
Heeft u interesse in de mogelijkheden en voorwaarden van deze subsidie of het aanvraagformulier, mail dan naar: info@greenportboskoop.nl


Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees_Landbouwfonds