Stimulering herstructurering door de HOT

De komende jaren zal er in het sierteelt gebied Boskoop, en in het bijzonder in de transformatiegebieden, veel herstructurering en transformatie van percelen gaan plaatsvinden. De SBGB vervult daarbij vaak een bemiddelende rol. Tijdelijke koop en daarmee financiering van een perceel maakt de overbrugging in tijd en wensen van diverse betrokken partijen eerder mogelijk.

De HOT (Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw) heeft hiervoor gelden beschikbaar. Het doel van HOT is om zonder winstoogmerk dit soort herstructureringen financieel mogelijk te maken ten behoeve van de modernisering van de tuinbouwsector. Uiteraard is het in beginsel de bedoeling dat na herstructurering de oorspronkelijk ingebrachte middelen weer terugkomen bij de financiers van HOT (Overheid, Sector, Rabo, Flora).

De HOT leunt, voor het nemen van beslissingen, zwaar op de kennis en voorstellen van de plaatselijke Greenport (dus de SBGB) of en in hoeverre investering door kan gaan. Het bestuur van de SBGB verwacht met deze nieuwe faciliteit een stimulering en versnelling van ontwikkelingen in de boomkwekerijsector.

Heeft u interesse dan kunt u via een mail naar info@greenportboskoop.nl contact opnemen met Henk van der Smit of Peter Mathot.