Start reconstructie Loeteweg

De werkzaamheden aan de Loeteweg starten op woensdag 13 september 2017 en worden gefaseerd uitgevoerd zodat alle werkzaamheden voor 1 maart 2018 gereed zijn. Vanwege de gefaseerde uitvoering blijven de woningen en bedrijven bereikbaar, uiteraard zal er wel sprake zijn van verkeershinder.

Planning
De fasering is als volgt:
Fase 1: De brug bij Loeteweg 4a tot ca. Loeteweg 24
Fase 2: Loeteweg 24 – Compierekade
Fase 3: Loeteweg 4 – brug

Vanaf half november zal het asfalt verwijderd worden, het verkeer rijdt op dat moment over het betonpuin. Zo snel mogelijk daarna zal er gefaseerd geasfalteerd worden. Tijdens het asfalteren zijn de woningen niet altijd met de auto bereikbaar.

Werkzaamheden brug
De brug nabij Loeteweg 4a wordt gelijktijdig vervangen. De werkzaamheden aan de brug starten begin oktober en vanaf 23 oktober is de brug voor autoverkeer afgesloten. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar en er wordt een omleiding ingesteld. De werkzaamheden aan de brug duren tot begin februari 2018.
Voor voetgangers en fietsers wordt er een noodbrug aangelegd zodat zij niet hoeven om te rijden.

Meer informatie
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Stefan de Kogel via 0172 46 50 46 of sdekogel@alphenaandenrijn.nl

Vragen die betrekking hebben op de uitvoering en bereikbaarheid van uw perceel kunt u rechtstreeks stellen bij de uitvoerder van Zwammerdam Grond en Wegen bv, Heino Huisman 06 53 38 12 08.
Overige vragen over de uitvoering kunt u stellen bij de opzichter van de Gemeente de heer Knaup via 0172 46 58 56.