Samenwerking komt tot bloei tijdens landelijke BBQ voor boomkwekers

De Nederlandse boomkwekerijsector staat er goed voor. De sector heeft wereldwijd een prima imago en de afzet neemt toe. Om die goede uitgangspositie te behouden en de opkomende concurrentie het hoofd te bieden, is het echter belangrijk dat Nederlandse boomkwekers de krachten bundelen. Tijdens een speciaal georganiseerde BBQ door de gemeente Alphen ad Rijn op 23 augustus a.s. krijgt die nationale samenwerking volop de aandacht.

Boompje opzetten
Voor de barbecue worden ondernemers en ketenpartners uit de hele sector uitgenodigd. Onder het motto ‘Boompje opzetten’ willen wij met elkaar brainstormen over de toekomst. Tijdens deze barbecue worden ook de conclusies gepresenteerd van het onderzoek naar het draagvlak voor meer landelijke samenwerking op belangrijke thema’s in de boomkwekerijsector met als doel om met elkaar vooruit te komen. Welke kansen zien ondernemers en welke hindernissen ervaren zij?
In de komende weken zal hieraan ook veel aandacht worden besteed in de Boomkwekerij.

Enquête landelijke samenwerking
De enquête wordt na 6 augustus uitgezet bij boomkwekers in alle regio’s. Wij rekenen erop dat veel ondernemers de enquête zullen invullen en uiterlijk 17 augustus weer terugsturen naar:
Kees (dr. C.G.) Le Blansch van bureau KLB
E-mail: klb@bureauklb.nl

Barbecue
Voor de barbecue worden ondernemers en ketenpartners uit de hele sector uit het hele land uitgenodigd.  Uiteraard is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en de onderlinge banden aan te halen.

Aanmelden
Boomkwekers kunnen zich aanmelden voor de barbecue (18.00-20.00 uur) via boompjeopzetten.nl. De kosten bedragen slechts € 7,50 per persoon.

Locatie: Denemarkenlaan 9, 2391 PZ Hazerswoude-Dorp.

logo_boompje_opzetten