Rijnland bereidt zich voor op langdurige droogte

Gisteren (donderdag 19 juli) is er een overleg geweest bij Rijnland over de aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan. Bestuursleden van SBGB zijn daar ook geweest en worden regelmatig geïnformeerd.

Tot nu toe is het water in de Gouwe en in de polders nog van voldoende goede kwaliteit om te gebruiken als gietwater. De waterstand in de rivieren zakt nu fors en dit heeft tot gevolg dat het zeewater minder tegendruk krijgt en verder landinwaarts komt. Als dit langer aanhoudt kan de Hollandsche IJssel gaan verzilten en dreigt het gevaar dat ook de Gouwe zouter wordt.

Rijnland treft nu dan ook maatregelen om de zogenaamde KWA (kleinschalige wateraanvoer) in te zetten. Dit betekent dat er water ingelaten wordt vanuit het Amsterdam Rijnkanaal door de Oude Rijn in onze richting.

Als voorzorgsmaatregel heeft Rijnland het polderpeil al verhoogt waardoor voorraad in de polders wordt aangelegd. Bedrijven die een waterbassin hebben worden geadviseerd om voorraad op te bouwen in het bassin.
De zomermonitor van Rijnland geeft dagelijks actuele informatie en wij u adviseren deze te volgen.

U wordt geadviseerd om zoveel mogelijk in de avond of nacht te beregenen omdat er dan minder verdamping optreedt.

Klik hier voor de zomermonitor van Rijnland.