Resultaten enquête toekomstverwachting

Afgelopen zomer heeft SBGB een enquête uitgevoerd met vragen over de toekomstverwachting van de bedrijven in Greenport Boskoop. De antwoorden zijn in een rapport verwerkt. Per deelgebied is er nu een beter inzicht in o.a. de wensen voor uitbreiding, vervangend water en omzetting van bedrijfswoningen.

Dit rapport biedt aan diverse instanties een goede basis voor een gerichter beleid om Greenport Boskoop verder te ontwikkelen.

Klik hier om het complete rapport te downloaden.