Rapport Ruimtegebruik Greenport Boskoop

Het rapport Ruimtegebruik Greenport Boskoop is afgerond. Hierin staat een inventarisatie van de boomkwekerijbedrijven per deelgebied. Op basis van o.a. kadastrale gegevens, infrastructuur, ligging en bedrijfsopvolging is er een inschatting van de situatie per deelgebied gemaakt en kunnen er indien nodig gerichte acties worden genomen. Het aantal perspectiefvolle bedrijven beslaat meer dan 85% van het areaal. Ca. 15% is op termijn alleen geschikt voor extensieve teelt of komt in aanmerking voor sanering.
Dit onderzoek is uitgevoerd door SBGB en mede betaald door de Greenport gemeenten.


Klik hier voor het complete rapport: Inventarisatie Greenport Boskoop en omgeving.