Rapport Project Wateroverlast

Direct na de wateroverlast in 2014 zijn Rijnland en SBGB in overleg gegaan over een verbeterprogramma. Hieruit is een omvangrijk investeringsprogramma voortgekomen, dat grotendeels is afgerond. Enkele onderdelen moeten nog worden gerealiseerd.

In 2017 zijn Rijnland en SBGB, in navolging van een onderzoek naar waterbeschikbaarheid voor de Greenport Boskoop, eenzelfde onderzoek gestart naar alle aspecten van wateroverlast. Het proces is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit het Hoogheemraadschap van Rijnland, de SBGB, Gemeente Alphen aan den Rijn en de Dorpsraad Boskoop.

Er zijn acht werksessies gehouden om tot een uitvoeringsprogramma tegen wateroverlast te komen. Hierbij is veel kennis uitgewisseld, die is vastgelegd in een rapport. De werkgroep heeft uiteindelijk 32 mogelijke maatregelen gedefinieerd. Veertien hiervan hebben te maken met extra berging.

Voor de wateroverlast van begin september 2018 kwamen deze maatregelen helaas te laat, maar het geeft wel de urgentie aan van het in het rapport beschreven uitvoeringsprogramma.
Klik hier voor het complete rapport.