Pleidooi voor meer geld plantgezondheid

De door minister Schouten gepresenteerde visie “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” stelt de land- en tuinbouw voor een aantal grote uitdagingen. Het antwoord hierop is kringlooplandbouw, waarin land- en tuinbouw en natuur verbonden zijn, emissies vergaand zijn teruggedrongen, en boeren en tuinders een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Weerbaarheid van planten en systemen is hierbij het sleutelwoord.

Een groot aantal instanties (ook uit de boomkwekerij) roept de minister in een brief op om extra € 60 miljoen hierin te investeren, waarbij een verdubbeling door de sectoren wordt toegezegd.

Klik hier voor de brief.