Plantstoffen

Vanuit de Greenport Boskoop wordt er samengewerkt binnen diverse projecten over plantinhoudstoffen. Hierbij moet gedacht worden aan het project Kennis & Innovatie Impuls,  koepelprogramma ‘New business met groene & hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw’ en ‘Biobased Delta’. Voor alle projecten is het doel om te zoeken naar een business-model voor plantinhoudstoffen.

Contactpersoon bestuur: dhr R. van Tol