Belangrijke marktontwikkelingen

Belangrijke marktontwikkelingen
Schaalvergroting (zowel bij bedrijven als bij afnemers) en internationalisering van bedrijven en afnemers (daarbij ook het bundelen van logistieke stromen).

 • Specialisatie bij de kweker neemt toe richting:
  – productleadership (productinnovatie, veredeling, licentieschap, breed assortiment, hogere prijzen) of – operational excellence (standaardisatie, smal assortiment, hoog volume, lage prijzen).
 • Meer groen in en rond de stad (bv. De Groene Stad). Omdat groen  het welbevinden, productiviteit en gezondheid verbetert.
 • Grotere waardering voor visueel aantrekkelijk product (belangrijkere rol voor de vrijetijdseconomie).
 • Breed assortiment en gehele jaar leverbaar en tegelijkertijd ook, in met name het voorjaar, een grote piekvraag vanuit consumenten.
 • Verschuiving in afzet (meer via retail: tuincentra/bouwmarkten en via veiling).
  Inkoopmacht retail is groot, waardoor prijsdruk ontstaat.
 • Goede registratie en certificering van het plantgoed (transparante keten en  tracking & tracing).
 • In de keten ontstaan samenwerkingsverbanden (horizontaal en verticaal) om gezamenlijk productontwikkeling en marketing te plegen, waardoor een steviger positie wordt ingenomen t.o.v. de afnemers.
 • Hogere eisen op fytosanitair gebied.
 • Van teelt in de grond naar ook telen uit de grond (belang van pot- en containervelden en ondersteunende voorzieningen).
 • Toenemende concurrentie op buitenlandse markten (eigen productie of verdringing van andere exporteurs).
 • Exporteur en veiling steeds vaker in de rol van specialist sierteeltlogistiek.
 • Meer aandacht voor duurzame boomteelt, biomassa, energie, zuivere lucht.
 • Maatschappelijk vraag naar meer transparantie in productieproces en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Toename van toepassing van technologie in land- en tuinbouw en precisielandbouw.