Afzetstructuur

Afzetstructuur

ScreenShot010De productiewaarde van de boomkwekerij sector ligt rond de 600 miljoen euro. Daarnaast wordt voor ongeveer 30 miljoen aan bomen en planten in Nederland geïmporteerd. Deze producten vinden veelal via veilingen, groothandel of direct vanaf de teler hun weg naar afnemers in binnen- en buitenland. Vooral grotere telers zetten een deel van hun producten direct af via buitenlandse afzet- kanalen. Ongeveer 60% van de afzet gaat naar het buitenland en ca. 40% wordt afgezet op de binnenlandse markt.De Nederlandse afzetmarkt wordt onderverdeeld in de consumentenmarkt, de professionele markt en de institutionele markt. Voor boom- en vaste planten kwekers zijn de groothandel, exporteurs en veilingen belangrijke afzetkanalen. Door het LEI (zie figuur) is de afzetstructuur in hoofdlijnen weergegeven.

ScreenShot135

ScreenShot021Van het deel van de boomkwekerij producten dat binnen Nederland wordt afgezet bestaat een goed beeld over het type afnemers. De figuur laat zien dat nu nog procentueel de groothandel/exporteurs en de veiling (25%) een belangrijke rol in de afzet spelen, echter er worden ook behoorlijke volumes afgezet via collega boomkwekers en ook rechtstreekse afzet aan de retail neemt toe. De betrokkenheid van de veiling of exporteur heeft in dit laatste geval een financieel/logistiek karakter (betalingszekerheid en snelheid van leveren).