Feiten uit de regio

Over Greenport Regio Boskoop
Greenport Regio Boskoop is van oudsher het meest bekende boomteeltcluster ter wereld. Al meer dan 500 jaar is het overgrote deel van de bedrijven actief in de (boom)sierteelt: productie, handel en dienstverlening.

De feiten op een rij
Tegenwoordig bestaat het cluster uit ruim 700 bedrijven. Het merendeel van de productiebedrijven, de boomkwekerijen, richten zich op het kweken van sierheesters voor de visueel aantrekkelijke markt. De snelle beschikbaarheid van producten en diensten in Boskoop en het innovatieve vermogen van de bedrijvigheid maakt dat vestiging in Boskoop interessanter is dan elders.

De boomkwekerij in de regio Boskoop staat bekend om het ambachtelijke en kwalitatief uitstekende product. Daarnaast is het voor de boomsierteelt ook een belangrijk, internationaal handelscentrum.

Een belangrijk deel van de producten die elders in Nederland, maar ook in Europa worden gekweekt, worden via Boskoop verhandeld en regelmatig ook via dit logistieke draaipunt fysiek verzonden.

Het Nederlandse boomteeltcluster beslaat circa 40% van de wereldmarkt, 30% daarvan wordt verhandeld via Boskoop. Greenport Boskoop is naast producent vooral een handelscentrum.

ScreenShot023

* Cijfers zijn schattingen. Voorjaar 2015 vindt een inventarisatie plaats naar het exacte aantal ha. boomkwekerij- areaal (binnen- en buiten contour, bestemd en niet-bestemd).

** Glas: Tuinplanten en sierheester zijn buitenplanten en worden daarom ook buiten gekweekt. In tegenstelling tot andere tuinbouwsectoren worden de glas-opstanden in de boomkwekerij maar in beperkte mate gebruikt voor teelt, maar veel meer voor vermeerdering en tijdelijke bescherming tegen weersinvloeden. Kassen binnen de boomkwekerijsector zijn niet lichtvervuilend en worden uitsluitend verwarmd om deze vorstvrij te houden.

*** Binnen de boomkwekerij wordt vollegrondsteelt en Pot- en Containerteelt (PCT) op een bedrijf gecombineerd, alhoewel de laatste jaren steeds meer specialisatie tussen vollegrondsteelt en pot- en containerteelt plaatsvindt. Grotere, specialistische bedrijven in pot- en containerteelt zijn voorzien op het PCT-terrein (ca. 100 ha. in ontwikkeling in PCT2).


Boskoopse bedrijvigheid

ScreenShot009De regionale economie is voor een belangrijk deel verbonden met bedrijvigheid in de boomkwekerij- sector. Een kleine 600 bedrijven zijn direct betrokken met de teelt en afzet van sierteeltproducten. Dit zijn overwegend midden- en kleinbedrijven met een beperkt aantal medewerkers. De grootste groep bedrijven valt in de categorie van 2 tot 4 medewerkers. Naast de vaste medewerkers worden (OEM)arbeidskrachten ingezet via uitzendbureaus om pieken op te vangen of specialistische werkzaamheden uit te voeren. De arbeidsmarkt is krap. De reputatie van de sector in de arbeidsmarkt is onvoldoende. Er zijn diverse toeleveranciers van grondstoffen, teeltmaterialen en kennis in de Greenport regio Boskoop gevestigd. Deze bedrijven slaan vaak hun vleugels uit om zowel binnen als buiten Nederland hun producten en diensten aan te bieden.

Bedrijven ontwikkelen zich in het algemeen vanuit traditie en ervaring met voorzichtige groei. Zo worden de risico’s beheersbaar gehouden. Het aantal faillissementen is in Greenport regio Boskoop zeer beperkt (Kamer van Koophandel, 2012).

Verwacht is dat vergrijzing zal toenemen, omdat de leeftijd van de ondernemers relatief hoog is. De gegevens van de Kamer van Koophandel van eerste inschrijving van bedrijven vertoont een piek bij 25 jaar. Toch zijn signalen zichtbaar van een nieuwe generatie boomkwekers. Dit in combinatie met de noodzakelijke trend van schaal-vergroting maakt, daardoor mag verwacht worden dat bedrijven ter zijner tijd zullen worden overgenomen of gaan samenwerken.

Lees verder over de volgende onderwerpen:

-> Afzetstructuur

-> Belangrijke marktontwikkelingen

-> Toekomstvisie

-> Organisatie