Op peil blijven

Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk op peil te blijven. St. Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) wil ook de kennis hierover op peil houden en organiseerde dinsdagavond 18 juni 2019 een thema-avond.

“Voldoende pompcapaciteit is belangrijk maar er is meer nodig om grote buien de baas te blijven”, aldus Henk van der Smit en Nico Dolmans van SBGB. Zo moeten percelen minimaal 35 cm boven het slootpeil liggen. Verder denken SBGB en deskundigen aan innovatieve ontwikkelingen om kans op wateroverlast te verminderen.

Arie Schipper van Delphy sprak over het omhoog brengen van containervelden en het aanleggen van waterbuffers onder containervelden om extreme buien te kunnen bufferen.
Arie-Jan Broere van Broere Beregening vertelde over de mogelijkheden om bodemdaling tegen te gaan met omgekeerde drainage.
Ton Olieman van Gebr. Olieman toonde met hulp van Nico Dolmans verschillende ophoogmaterialen.

Binnen het project ‘Op peil blijven’ wordt de kennis doorontwikkeld en er wordt een water-risico-scan gemaakt voor bedrijven.