Ontwikkelingen hefbrug Boskoop

Inmiddels heeft Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop twee keer overleg gehad met gedeputeerde Vermeulen van provincie Zuid-Holland over de situatie rond de hefbrug in Boskoop. Bij het tweede overleg was ook wethouder Van Velzen van Alphen aan den Rijn aanwezig.

In het tweede overleg, dinsdag 15 oktober 2019, gaf de gedeputeerde aan dat de werkzaamheden om de heftorens van de brug te versterken nog tenminste twee weken zouden duren. Een en ander afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene gebreken.

Verder werd aangegeven dat er waarschijnlijk op relatief korte termijn nog aanvullende herstelwerkzaamheden nodig zijn én dat het voor 2024 voorziene groot onderhoud naar voren moet worden gehaald. Dat laatste vergt veel voorbereiding en kan niet nu direct plaatsvinden, maar zal op zijn vroegst ergens in 2020 aan de orde zijn.

Bij het overleg waren enkele logistiek dienstverleners vanuit Greenport Boskoop aanwezig. Benadrukt werd dat het langer en opnieuw uit de roulatie nemen van de hefbrug niet in de piektijden voor de boomkwekerij in voor- en najaar moet gebeuren. Afgesproken is dat hierover met alle belanghebbende organisaties overleg en afstemming plaatsvindt.

Gedeputeerde, wethouder en SBGB zijn ook van mening dat de kwetsbaarheid van de hefbrug in Boskoop aangeeft dat de ontsluiting van Boskoop en in het bijzonder de oost-westverbinding dringend moet worden aangepakt. Het lopende programma Beter Bereikbaar Gouwe moet uitmonden in concrete oplossingen voor dit prangende vraagstuk.

Op de website van provincie Zuid-Holland wordt doorlopend informatie gegeven over de ontwikkelingen rond de hefbrug. Daar is ook de brief te lezen die de gedeputeerde op 15 oktober hierover heeft gestuurd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.