Nieuwe planning hefbrug Boskoop

Hefbrug Boskoop blijft dicht tot 24 november. Bij werkzaamheden aan de hefbrug Boskoop zijn nieuwe roestplekkenaan het licht gekomen waardoor meer maatregelen nodig zijn. De uitvoering van het extra werk heeft gevolgen voor de eerdere planning. Op basis van informatie van de onderhoudsaannemer is het streven de werkzaamheden op zondag 24 november 2020 af te ronden.

De provincie en de aannemer hebben de keus gemaakt zowel de roestige delen als de nieuwe constructiematerialen grondig tegen weersinvloeden te beschermen. Hiermee wordt toekomstige corrosie voorkomen. Als dit werk nu niet wordt gedaan dan moet de brug binnen enkele maanden ongeveer 10 dagen volledig worden gestremd voor wegverkeer en gedeeltelijke voor het vaarwegverkeer.

Omdat de provincie nu maatregelen neemt om de constructiedelen te beschermen tegen weersinvloeden, kan het aanvullend onderhoud gepland worden in het eerste halfjaar van 2020 in plaats van het eerste kwartaal van 2020.

Lees verder >>


Zie voor meer informatie: www.zuid-holland.nl 

Klik hier voor een overzicht van aandachtspunten aan de hefbrug opgesteld n.a.v. de bijeenkomsten met bedrijven en pers en de hierbij gegeven toelichting.