Nieuwe faciliteit voor kwekers bij Greenport Boskoop

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is een samenwerking aangegaan met Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw) ter modernisering van de boomkwekerijsector. Met deze overeenkomst start SBGB de voorbereiding en ontwikkeling van projecten voor herverkavelingsgebieden in de regio Boskoop. Het ontwikkelingsbedrijf HOT is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering.

SBGB bereidt de businesscases voor en legt deze ter goedkeuring aan het Ontwikkelingsbedrijf voor. Na goedkeuring van de businesscase faciliteert HOT de verwerving en financiering van de projecten. Voor Rabobank Gouwestreek is de samenwerking met Greenport Boskoop van groot belang. Zo maakt Gert Schoterman, Manager Food & Agri bij Rabobank Gouwestreek, deel uit van het bestuur van de Greenport.

De samenwerking heeft tot doel het proces van modernisering en herstructurering van de boomkwekerij in het gebied van de SBGB te faciliteren en versnellen. Genoemde partners zien door nauwe samenwerking mogelijkheden om de realisatie van elkaars doelen te versterken: een duurzame en moderne tuinbouwsector in de Greenport gebieden.

Voorzitter Gerritsen van het SBGB is blij met de samenwerking en verwacht dat daarmee kwekers die hun bedrijf wensen te beëindigen, geholpen kunnen worden en het risico op verrommeling van het gebied kan worden voorkomen.

20180426 ondertekening HOT