Nieuwe bestuursleden bij SBGB

In het algemeen bestuur van onze stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop hebben Henrico van der Hoek (directeur technische groothandel), Hans van Gemeren (boomkweker in Hazerswoude) en Arie Verhorst (LTO Noord) aftredende bestuursleden vervangen. Herman Alblas is aangesteld om bij diverse projecten te assisteren en is momenteel bezig met het glasvezelnetwerk en de verdere ontwikkeling van de transitiegebieden.
Peter Mathot zal als medewerker de SBGB gaan versterken in projecten o.a. op het gebied van kavelcoöperaties, duurzaamheid, en toerisme.

Iets meer over hun achtergrond leest u hieronder.

Arie VerhorstArie_Verhorst
Ik ben Arie Verhorst veehouder/akkerbouwer (45 ha)uit Westmaas. Daarnaast ben ik Provinciaal voorzitter van LTO Noord in ZH en portefeuillehouder water en bodem in het regio bestuur van LTO Noord West-Nederland . Ook ben ik o.a. interim voorzitter van AB Zuid-Holland.
De Greenport Boskoop is uniek in zijn soort, maar dat maakt het gebied door zijn ligging ook kwetsbaar zeker als het om infrastructuur, water en bodem gaat. Het thema water heeft een groot raakvlak als het om mijn LTO werk gaat en om de belangen in de Greenport Boskoop. Met name de zoetwatervoorziening is van levensbelang voor de primaire sector.
De Greenport Boskoop heeft bij de politiek een belangrijke status. Om die te behouden is het van belang dat de basis, dus de teelt behouden blijft voor het gebied. Want zonder die basis zal ook de bedrijvigheid eromheen afnemen. Er is dus volop werk aan de belangenbehartigings winkel.Ik hoop daar vanuit LTO Noord mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

Hans van Gemeren
Hans_vanGemeren
Hans heeft een traditionele Boskoopse kwekerij van 1,5 ha aan de Burg. Smitsweg in Hazerswoude Dorp met een mooi, breed Boskoops sortiment. Hij vindt het belangrijk om als kweker lid te zijn van een organisatie die de belangen van de sector vertegenwoordigt. Daarom is hij ook in het verleden altijd actief geweest in diverse clubs. Er zijn altijd onderwerpen die zowel grotere als kleinere kwekers raken, vindt hij. Zeker nu, omdat veel zaken in het gebied aandacht vragen zoals infrastructuur, handel en regionale lobby. Hans is als belanghebbende ook lid van de klankbordgroep Dijkgraafweg.

Herman Alblas
Herman_Alblas

Mijn naam is Herman Alblas, geboren en getogen in Boskoop. Mijn arbeidsverleden is de boomkwekerijsector waarvan de laatste 29 jaar als inkoper bij Handelskwekerij T. Wezelenburg BV. Na mijn pensionering ben ik benaderd om werkzaamheden te gaan doen voor de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Het lijkt mij mooi om op deze manier nog bij het vak betrokken te blijven.

Peter Mathot
Peter_Mathot

Na ruim 45 jaar werken bij de Rabobank, waarvan 25 jaar als directeur ( laatste jaren in Leiden-Katwijk) ben ik per 1 januari 2017 gestopt en wil me in mijn nieuwe leven ook nuttig maken voor de lokale samenleving en maatschappij.
Als echte boskoper en zoon (en schoonzoon) van een boomkweker, vind ik het ook interessant om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons sierteeltgebied via Greenport Boskoop. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik daarvoor werd gevraagd. Vooralsnog wil ik het dagelijks bestuur graag helpen op de gebieden: Kavelcoöperaties, duurzaamheid, en toerisme.
Alle drie de onderdelen zorgen ervoor dat de vitalisering, maar ook de profilering en kwaliteit van het sierteeltgebied Boskoop verbeterd kunnen worden.