Michiel Gerritsen voorzitter Boomkwekerijmuseum

Per 1 januari 2019 legt Noud Slot de voorzittershamer van het Boomkwekerijmuseum in Boskoop neer. Vanaf 2011 heeft hij met groot enthousiasme deze functie vervuld. Memorabel in deze periode was de uitbreiding van de ruimte van de permanente expositie. Ook de opening van het museumjaar, gekoppeld aan de opening van de geheel vernieuwde permanente expositie begin 2017, is een plezierige herinnering. Gelukkig neemt Noud geen afscheid van het museum en zal hij als vrijwilliger zijn steentje blijven bijdragen.

Het Boomkwekerijmuseum is erin geslaagd een waardig opvolger van Noud te vinden in de persoon van Michiel Gerritsen. De heer Gerritsen heeft verschillende functies vervuld bij het Productschap Tuinbouw en bij de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. Er stroomt dus genoeg groen bloed door zijn aderen!

Hij is overtuigd van de grote cultuur-historische waarde van het museum en ziet er een belangrijke rol voor weggelegd in de plannen Boskoop als toeristisch en recreatief gebied te ontwikkelen. Sinds 1 januari 2018 werkt het museum uitsluitend met vrijwilligers. Hij kijkt ernaar uit met die vrijwilligers kennis te maken en samen met hen het museum een prominente plek te geven in de nieuwe plannen.

NoudSlot_MichaelGerritsen_overdracht_voorzitterschap_122018

 

 

 

 

 

In aanwezigheid van veel vrijwilligers heeft op dinsdag 11 december Noud Slot symbolisch de voorzittershamer overdragen aan Michiel Gerritsen.