Masterclass Duurzaam Telen

Wil je inspelen op duurzaamheidseisen van afnemers als tuincentra en grote retailers en meer weten over duurzaam telen?
Dan is de masterclass ‘Schone planten, blije klanten’ iets voor jou!
Dit is een initiatief van St. Greenport Regio Boskoop in samenwerking met Delphy. De masterclass wordt gegeven voor ondernemers en kaderpersoneel en start op 15 november.

Tijdens de masterclass wordt in 6 bijeenkomsten dieper ingegaan en gediscussieerd over het belang van duurzaam kweken en de mogelijkheden om de inzet van chemische middelen te beperken. Zónder dat het eindproduct in kwaliteit achteruitgaat.

Programma
De masterclass wordt gegeven op 6 woensdagen van 13.30-16.30 uur op de Italiëlaan 3, ITC terrein Hazerswoude/Boskoop.

Woensdag 15 november 2017vlinder_hebe_1024x768
Duurzaamheid en eisen van de klant
Duurzaamheid is een breed begrip. Wat wordt hieronder verstaan? Wat versta je zelf onder duurzaamheid? Welke eisen en ontwikkelingen zijn er vanuit de markt? Wat betekenen het Groen Brancheplan 2020 van de tuinbranche voor u?

Woensdag 29 november 2017
Bijvriendelijk telen
Regelmatig krijgen kwekers lijstjes met verboden middelen van afnemers. De focus ligt op neonicotinoiden. Welke middelen betreft het? Welke teelttechnische oplossingen of alternatieven zijn er? En hoe bestrijd je biologische insecten en mijten met natuurlijke vijanden?

Woensdag 4 december 2017
Weerbaarheid
Voorkomen is beter dan genezen. Hoe kun je planten weerbaarder maken en daardoor minder afhankelijk zijn van chemie? Plantenfysiologische processen spelen hierbij een rol. Uitleg over de theorie en uitwisselen van praktische ervaringen.

Woensdag 20 december 2017
Vollegrond en Containerteelt
Bij vollegrond is de bodem de basis voor een gezonde teelt. Bij containerteelt is dit de potgrond en bedrijfsuitrusting. Uitleg hierover, gevolgd door een excursie naar een praktijkbedrijf met ruime ervaring.

Woensdag 10 januari 2018
Residu
Vanuit het rapport van Greenpeace ligt veel nadruk op residu. Wat zeggen residu-analyses? Hoe zit het met normen? Uitlet over de situatie in de boomkwekerij en medewerking en uitleg door specialist over MRL’s met Milieukeur gecertificeerde boomkwekerijproducten.

Woensdag 24 januari 2018
Bee good and tell it
Duurzaam telen is één ding. Het uitdragen is stap 2. Hoe communiceer je effectief, waar je mee bezig bent?
Uitleg door ervaringsdeskundigen.

Kosten
De masterclass is voor ondernemers en kaderpersoneel. Voor deelname wordt een eigen bijdrage van € 150,- excl. btw per deelnemer gevraagd.

Informatie en aanmelden
Om meer inzicht te krijgen in nieuwe duurzame mogelijkheden en een bijdrage te leveren aan een imago van groenbeleving kunt u zich aanmelden voor de Masterclass SCHONE PLANTEN, BLIJE KLANTEN via info@greenportboskoop.nl

Eerst meer informatie?
Neem contact op met Wilco Dorresteijn 06 20 39 82 57.

Logo ondernemen in groen